Koulutus

Koulutus

NES on koulutusmalli, jossa keskiössä on terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä kokonaisvaltainen hoitotyö.

NES on koulutusmalli, jossa keskiössä on terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä kokonaisvaltainen hoitotyö.

Koulutus painottaa kliinisen hoitotyön taitoja sekä somaattisen voinnin seurantaa. Lisäksi siinä syvennytään yleisimpien terveysongelmien tunnistamiseen ja oikea- aikaiseen hoitoon sekä tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseen. Koulutuksen keskiössä on oppia tunnistamaan muutokset asiakkaan voinnissa ja se miten niihin reagoidaan omassa toiminnassaan sekä moniammatillisessa yhteistyössä.