Konsultointi

Konsultointi

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden jatkuvaan hoitotyön tukeen etäpalveluiden avulla. NES-konsultointi on hoitotyön tukea, myös virka-ajan ulkopuolella. Yrityksen hoitajien ja NES-hoitajien yhteydenpito tapahtuu vaivattomasti pääsääntöisesti videovälitteisesti tai puhelimitse. Etäkonsultaatioon liittyy laaja asiantuntijuus, neuvonnan ja ohjauksen organisointia ja toteutusta kotihoidon ja sidosryhmien välillä.

Konsultoinnissa NES-hoitajat tuntevat asiakkaan toimintakentän ja työnsä kohteet. NES-hoitaja toimii potilasta hoitavan asiakkaan palveluksessa olevien hoitajien työn laadun varmistajana jatkuvan ohjauksen ja konsultoinnin avulla. NES-hoitaja paneutuu aina potilaiden ja asiakkaiden tilanteeseen ja heidän tilanteensa kokonaisvaltaiseen haltuunottoon ennen palvelun alkamista, jolloin kokonaisvaltainen hoito toteutuu. Kustannussäästöt syntyvät varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työotteen avulla.