NAM-sovellus

NAM-sovellus

NAM (Nurse Assistant Mobile) on toisen polven mobiilisovellus, joka toimii hoitajan hoidon laadun varmistajana sekä potilaan korkealaatuisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tukena.

NAM mahdollistaa liikkuvan hoitotyön yksikkönä toimimisen, jolloin ei olla enää riippuvaisia selainpohjaisen järjestelmän paikallaolovaatimuksessa.

NAM on ensimmäinen täysin hoitajilta hoitajille kehittämä sovellus kotiin annettavien hoitopalvelujen tueksi ja laadun varmistajaksi. NAMin kehitys pohjaa näyttöön pohjautuvaan hoitotyöhön sekä Käypä Hoito -suosituksiin. Tarkoituksena on hyödyntää tekoälyä hoitotyönohjausjärjestelmässä, jolloin voimme käsitellä yhä laajempaa dataa.

Sovelluksen avulla parannetaan kotona tapahtuvan hoitotyön laatua -> eri alojen asiantuntijuus ja osaaminen tuodaan jokaisen hoitajan ulottuville helppokäyttöisen sovelluksen avulla.

Merkittävässä osassa on lähihoitajataustaisten hoitajien osaamisen tason nostaminen niin, että kotona tapahtuva hoitotyö voidaan toteuttaa nykyvaatimuksia vastaavalla tavalla. Sairaanhoitajien kentällä tapahtuva työ vapautuu asiantuntijatehtävien tekemiseen ja asiantuntijuuden valuttamiseen kentälle.